Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu otwartego dla Poddziałania 8.1.1 i Poddziałania 8.1.2 POKL

W okresie od 01.07.2011 r. – 31.07.2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zawarł 7 umów na realizację projektów w ramach otwartego konkursu dla Poddziałania 8.1.1 oraz 1 umowę umów na realizację projektu w ramach otwartego konkursu dla Poddziałania 8.1.2.

Instytucja Organizująca Konkurs przyjęła  procedurę, iż zbiorcza informacja o kolejno podpisanych w ramach danego konkursu zamkniętego lub rundy konkursu otwartego umowach  publikowana będzie każdorazowo w ostatnim dniu roboczym miesiąca na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Lista podpisanych umów - pdf 

Sporządziła: Daria Gaworzyńska