Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Informacja o rozpoczęciu posiedzenia Komisji Oceny Projektów – konkurs nr 1/POKL/8.1.2/2011 – II runda

Informujemy, że w dniu 20 lipca 2011 r. rozpoczyna się posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach II rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2011, na które przekazano do oceny merytorycznej 28 wniosków, w tym 2 wnioski znajdujące się w uzupełnieniu.

Zgodnie z "Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL" z dnia 1 stycznia 2011 r., posiedzenie KOP w ramach II rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2011 będzie trwało 20 dni roboczych i zakończy się sporządzeniem protokołu z prac Komisji.

Lista rankingowa projektów podlegających ocenie merytorycznej zostanie opublikowana po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Zestawienie wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej – pdf

Zestawienie wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej, będących w uzupełnieniu – pdf

Harmonogram posiedzeń Komisji Oceny Projektów (KOP) oraz rund konkursowych dla konkursu otwartego 1/POKL/8.1.2/2011 - pdf

Sporządziła: Wioletta Trzos