Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Interpretacja szczegółowego kryterium dostępu nr 3 w konkursie nr 1/POKL/6.1.1/2011

Nawiązując do kwestii problemowych poruszonych w trakcie spotkania informacyjnego w dniu 12 lipca 2011 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wyjaśnia, że w kryterium dostępu nr 3 w konkursie nr 1/POKL/6.1.1/2011 wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych należy odnosić do definicji wskazanej w "Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL" w zakresie punktu 3.2.1 wniosku. Zgodnie z tym dokumentem, długotrwale bezrobotny to "bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych".

Tym samym do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych nie można wliczać osób długotrwale pozostających bez zatrudnienia, jednakże nie zarejestrowanych jako bezrobotne we właściwym PUP.

Sporządził: Jakub Zawadzki