Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Informacja nt. szczegółowego kryterium dostępu odnośnie efektywności zatrudnieniowej

W związku z licznymi pytaniami Wnioskodawców dotyczącymi szczegółowego kryterium dostępu odnośnie efektywności zatrudnieniowej, IOK informuje, iż zgodnie z zapisami PD na rok 2011 kryterium to stosuje się do wniosków składanych w ramach 4 typu projektów wskazanych w rozdziale I niniejszej dokumentacji w zakresie : staże, praktyki zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia.

Jednocześnie informujemy, że uaktualniona została Dokumentacja Konkursowa dla Poddziałania 6.1.1 (str. 51).

Sporządziła: Barbara Przybyłowska-Barańska