Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Informacja dotycząca kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs ogłoszony w ramach Poddziałania 6.1.1

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/2011 wynosi:

Ogółem:15 000 000,00 PLN*

w tym wsparcie finansowe EFS: 12 750 000,00 PLN

w tym wsparcie finansowe krajowe: 2 250 000,00 PLN

*niniejsza kwota może zostać powiększona o środki niewykorzystane w ramach alokacji na rok 2010.

W ramach kwoty ogółem (15 000 000,00 PLN) zostanie wyodrębniona pula środków na dofinansowanie:

- projektów skierowanych "w całości" do osób w wieku 50-64 lat: w wysokości 5 000 000,00 zł;

- projektów skierowanych "w całości" do osób niepełnosprawnych: w wysokości 3 000 000,00 zł;

- projektów zakładających prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz: w wysokości 2 000 000,00 zł.

W związku z powyższym, w przypadku otrzymania przez IOK wniosków spełniających powyższe warunki, IOK sporządzi odrębne listy rankingowe dla każdej z wyodrębnionych puli środków.

Jednocześnie informujemy, że uaktualnione zostały dokumentacje konkursowe dla Poddziałania 6.1.1 (str. 7, przypis nr 3)

Sporządziła: Anna Johansson