Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Nabór kandydatów na partnera do realizacji projektu innowacyjnego testującego: Śląskie Wyzwania

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza otwarty nabór kandydatów na partnera do realizacji projektu innowacyjnego testującego „Śląskie Wyzwania”.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2011 – 2014. Projekt będzie realizowany w ramach tematu: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia.

Cel partnerstwa, cel projektu, zakres tematyczny partnerstwa oraz wymogi formalne i merytoryczne dotyczące potencjalnego partnera wskazano w Regulaminie otwartego naboru na partnera projektu.Oferty należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2011 roku, w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 w Kancelarii Ogólnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice. Decyduje data wpływu oferty do WUP w Katowicach.

Ogłoszenie o naborzepdf
Regulamin naborupdf
Oferta współpracydownload
Karta oceny formalnejpdf
Karta oceny merytorycznejpdf
Skrócony opis projektupdf

Sporządził: Marcin Kępa