Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Informacja o rozpoczęciu posiedzenia Komisji Oceny Projektów – II runda konkursu otwartego nr 1/POKL/9.3/2011

Informujemy, że do dnia 24 czerwca 2011 r. na konkurs nr 1/POKL/9.3/2011 wpłynęło 13 wniosków o dofinansowanie projektu, z których 12 zostało przekazanych na posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach II rundy konkursowej.

Jednocześnie informujemy, iż posiedzenie KOP w ramach II rundy powyższego konkursu rozpoczyna się w dniu 30 czerwca 2011 r.

Zgodnie z "Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL" z dnia 1 stycznia 2011 r., posiedzenie KOP w ramach II rundy konkursu nr 1/POKL/9.3/2011 będzie trwało 20 dni i zakończy się sporządzeniem protokołu z prac Komisji.

Lista rankingowa projektów podlegających ocenie merytorycznej zostanie opublikowana po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Zestawienie wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej – pdf

Harmonogram posiedzeń Komisji Oceny Projektów (KOP) oraz rund konkursowych dla konkursu otwartego 1/POKL/9.3/2011 - pdf

 

Sporządziła: Katarzyna Pietrzykowska