Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

INFORMACJA INSTYTUCJI ORGANIZUJĄCEJ KONKURS DOT. ROCZNEGO OBROTU PROJEKTODAWCY I PARTNERA – DOTYCZY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W związku z nieprecyzyjnym zapisem dot. rocznego obrotu projektodawcy i partnera w następujących punktach dokumentacji konkursowych tj.:

  • pkt. 4.1.1 – konkurs nr 1/POKL/8.1.1/2011, 1/POKL/8.1.2/2011, 1/POKL/8.1.3/2011 oraz 1/POKL/9.3/2011
  • pkt. 5.1.4 – konkurs nr 1/POKL/VI/2011, 1/POKL/VIII/2011, 1/POKL/IX/2011,

Tabelka_2

Zgodnie z Dokumentacją konkursową za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów), a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – wartość wydatków poniesionych w poprzednim roku przez danego projektodawcę/partnera.

W związku z powyższym, we wniosku o dofinansowanie projektu jednostki sektora finansów publicznych powinny przedstawić zapis dot. wartości wydatków poniesionych w poprzednim roku przez danego projektodawcę/partnera.

Z uwagi na wprowadzenie przez Instytucję Organizującą Konkurs zapisu: – nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych - który mógłby wprowadzić w błąd Projektodawcę informuję, iż wnioski złożone do dnia dzisiejszego tj. 08.06.2011 r. w odpowiedzi na konkursy w ramach Działania 8.1 i 9.3 PO KL nieposiadające powyższego zapisu w treści wniosku będą zwracane w celu uzupełnienia formalnego powodującego zmianę sumy kontrolnej wniosku.

W przypadku konkursów zamkniętych nr: 1/POKL/VI/2011, 1/POKL/VIII/2011 oraz 1/POKL/IX/2011, z uwagi na niezłożenie do dnia dzisiejszego wniosków o dofinansowanie projektów, IOK zamieszcza skorygowane o przedmiotowy zapis dokumentacje konkursowe.”

Sporządziła: Małgorzata Tomaszewska