Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Informacja o rozpoczęciu posiedzenia Komisji Oceny Projektów - konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.3/2011

Informujemy, że do dnia 31 maja 2011 r. w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.3/2011 wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie, z czego 9 zostało przekazanych na posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP).

Łączna wartość wnioskowana 9 wniosków stanowi 262,27% alokacji przeznaczonej na ten konkurs.

Jednocześnie informujemy, iż posiedzenie KOP w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.3/2011 rozpoczyna się w dniu 13 czerwca 2011 r.

Zgodnie z „Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL” z dnia 1 stycznia 2011 r. posiedzenie KOP w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.3/2011 zakończy się sporządzeniem protokołu z prac Komisji.

Lista rankingowa projektów podlegających ocenie merytorycznej zostanie opublikowana po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Zestawienie wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej – pdf

Sporządził: Michał Kuc