Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Konsultacje Planów Działań na rok 2012

Uprzejmie informujemy, że od 26 maja br. Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzi konsultacje społeczne dotyczące Planów Działania na rok 2012, dla Priorytetów VI-IX wdrażanych w ramach komponentu regionalnego PO KL.

Tegoroczne konsultacje społeczne prowadzone będą dwuetapowo. W etapie pierwszym Instytucja Pośrednicząca zwraca się o zidentyfikowanie głównych problemów społeczno-gospodarczych województwa śląskiego i wynikających z nich pożądanych celów i kierunków interwencji PO KL w regionie. Zebrany materiał wykorzystany zostanie do opracowania kryteriów dostępu i strategicznych w Planach Działania, które w drugim etapie zostaną poddane dalszym konsultacjom społecznym.

Szczegóły na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Sporządził: Michał Kuc