Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Interpretacja dotycząca definicji personelu projektu w ramach PO KL

Informujemy, że w dniu 11. 05. 2011 r. Instytucja Zarządzająca PO KL doprecyzowała zapisy "Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL" w zakresie kosztów personelu.

Wyjaśniono, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (nie będące jednocześnie beneficjentami) nie są personelem projektu, bez względu na to, czy zatrudniają pracowników, czy nie. Powierzenie  osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą  wykonania zadań w projekcie na podstawie umowy cywilnoprawnej należy traktować jako zakup usług, a nie zaangażowanie personelu.

Sporządził: Jakub Zawadzk