Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Urząd /

Aktualności

Lista rankingowa wniosków w ramach I rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2011

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2084/69/IV/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów dotyczących realizacji typów projektów nr 1-4 w ramach I rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2011 dla Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie", Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.


Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.3/2011

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2083/69/IV/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów i przyznania dofinansowania projektom z Listy wniosków spełniających minimum punktowe w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.3/2011 dla Działania 6.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich", Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotowe listy.Archiwum aktualności: