Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Urząd /

Aktualności

Praca+ rodzina? To da się pogodzić. Konkurs MPiPS

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przyjmuje zgłoszenia na konkurs zamknięty w ramach działania 1.5 PO KL „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” dotyczący promowania działań umożliwiających łączenie zawodowej aktywności z wychowywaniem dzieci.

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania 8.1.1 oraz konkursu otwartego dla Poddziałania 8.1.2 i Poddziałania 9.6.1

W okresie od 01.11.2012 r. – 30.11.2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zawarł 10 umów na realizację projektu w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania 8.1.1, 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu otwartego dla Poddziałania 8.1.2, 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu otwartego dla Poddziałania 9.6.1


Spotkanie informacyjne na temat projektów współpracy ponadnarodowej Poddziałania 6.1.1 POKL

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 7 grudnia br. w godz.: 10:30 – 13:30 w Auli nr 3 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (przy ul. Bankowej 11b). Podczas spotkania omówione zostaną założenia finansowe i merytoryczne dotyczące przygotowywania projektów w odpowiedzi na ogłoszony konkursy nr 2/POKL/6.1.1/PWP/2012.


Ogłoszenie konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL - projekty współpracy ponadnarodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs zamknięty nr 2/POKL/6.1.1/PWP/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Agencje zatrudnienia od A do Z

Zapraszamy na klejne spotkanie informacyjne „Funkcjonowanie agencji zatrudnienia w świetle obowiązujących przepisów”, które odbędzie się 29 listopada w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.


Lista rankingowa wniosków, które podlegały ponownej ocenie merytorycznej w ramach I rundy konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3276/206/IV/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów i przyznaniem dofinansowania projektom z Listy wniosków spełniających minimum punktowe, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów od oceny merytorycznej w ramach I rundy konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2012 dla Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotowe listy.


Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.2/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3304/206/IV/2012 z dnia 22 listopada 2012 r., Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów i przyznanie dofinansowania projektom z Listy wniosków spełniających minimum punktowe w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.2/2012 dla Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotowe listy.Archiwum aktualności: