Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Programy rynku pracy

Projekt partnerski Leonardo da Vinci: Kształcenie ustawiczne w Europie - dobre praktyki

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach nawiązał współpracę z 5 instytucjami (The Heinrich-Vetter-Research-Institute, Santa Cruz de Tenerife Development Agency, Le Forem, A4e, Local Mission z Douai) wywodzącymi się z innych krajów europejskich w zakresie kształcenia ustawicznego oraz szkolenia zawodowego w ramach projektu partnerskiego Leonardo da Vinci  "Kształcenie ustawiczne w Europie - dobre praktyki".

Projekt został zatwierdzony do realizacji przez Krajowe Agencje w pięciu państwach dla następujących instytucji:

  1. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - Koordynator projektu;
  2. Heinrich Vetter Forschungsinstitut e. V. fur Arbeit und Bildung in der Metropolregion Rhein-Neckar - Partner z Niemiec;
  3. Le Forem - Office wallon de la Formation professionnelle et de l’emploi - Partner z Belgii;
  4. Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife - Partner z Hiszpanii ;
  5. Mission Locale pour l’emploi des jeunes dans le Douaisis - Partner z Francji

Skrócony opis projektu:

Celem projektu jest wymiana i transfer doświadczeń pomiędzy partnerami oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie metod szkoleniowych i ich zawartości tematycznej. Wszyscy partnerzy są specjalistami w dziedzinie kształcenia ustawicznego i chcą dzielić się wzajemnie swoją wiedzą. Ponadto projekt partnerski przyczyni się do wdrożenia wspólnych przedsięwzięć w przyszłości np. realizacja projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszyscy uczestnicy na miejscu u poszczególnych partnerów będą wizytować najbardziej aktywnie działające instytucje szkoleniowe na rynku pracy, które zajmują się kształceniem ustawicznym, szkoleniami dla bezrobotnych, dla długotrwale bezrobotnych, dla poszukujących zatrudnienia. Działania projektu przewidują tygodniowe wizyty wymiany doświadczeń u wszystkich partnerów projektu. Dwóch lub trzech przedstawicieli z każdej instytucji partnerskiej będzie uczestniczyć w wizytach w każdym kraju partnerskim.

Zamierzeniem projektu jest aby wszyscy beneficjenci projektu, reprezentanci instytucji partnerskich, w miarę możliwości, uczestniczyli w wizytach wymiany doświadczeń w tym samym czasie w kraju partnerskim.

W długofalowym okresie projekt może przyczynić się do wzrostu efektywności szkoleń.

Okres realizacji projektu: 01.08.2009 - 31.07.2011.

Rezultaty projektu: wizyty studyjne, konferencja, CD z konferencji, przewodnik dobrych praktyk w zakresie kształcenia ustawicznego.


Raporty z wizyt studyjnych:

Raport z pierwszej wizyty studyjnej, Niemcy, Mannheim (22 - 29.11.2009r.) pdf
Raport z drugiej wizyty studyjnej, Belgia, Charleroi (08 - 12.03.2010r.) pdf
Raport z trzeciej wizyty studyjnej, Hiszpania, Santa Cruz de Tenerife (07 - 11.06.2010r.) pdf
Raport z czwartej wizyty studyjnej, Francja, Douai (11-15.10.2010r.) pdf
Raport z piątej wizyty studyjnej, Polska, Katowice (21-25.03.2011r.) pdf
Good Practices Guide - Przewodnik dobrych praktyk pn."Kształcenie ustawiczne w Europie - dobre praktyki" - EN pdf
Good Practices Guide - Przewodnik dobrych praktyk pn."Kształcenie ustawiczne w Europie - dobre praktyki" - PL pdf