Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Programy rynku pracy

Projekt mobilności "Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego"

Mamy przyjemność poinformować, że Agencja Narodowa Programu "Leonardo da Vinci" podjęła decyzję o wyborze projektu przygotowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, pn. "Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego", do dalszej realizacji.

Partner: Organizacją Goszczącą w projekcie jest Izba Handlowo-Przemysłowa w Gijon (Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón), która jest jednostką publiczną reprezentującą przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie Gijon, Carreno i Langreo. Jej misją jest świadczenie usług wysokiej jakości dla przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP oraz grup, takich jak: osoby niepełnosprawne oraz osoby młode będące na początku swojej kariery zawodowej, m.in. handlowcy, niezależni biznesmeni, przedsiębiorcze kobiety, osoby kreatywne. Usługi Izby obejmują szerokim zasięgiem wszelkie potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorstwa: od szkoleń w zakresie wejścia na międzynarodowe rynki, poprzez wsparcie przy tworzeniu nowych przedsiębiorstw, porady dotyczące przedsiębiorczości, aż do tworzenia nowych obszarów strategicznych jak zarządzanie jakością, zrównoważony rozwój, komunikacja, nowe technologie. Główne obszary aktywności Izby skupiają się na realizacji programów skierowanych do przedsiębiorstw, a także na organizacji targów promujących produkty i usługi firm zlokalizowanych w Asturii. Izba odpowiada na potrzeby zgłaszane przez sektory gospodarcze Asturii, poprzez organizowanie forów gospodarczych na szczeblu narodowym i międzynarodowym.

Skrócony opis projektu: Obecna sytuacja gospodarcza w kraju jest zjawiskiem niecodziennym. Dlatego bardzo ważną kwestią staje się nabycie wiedzy oraz umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania na postępujący w bardzo dynamiczny sposób kryzys ekonomiczny. Jednym z lepszych sposobów na przygotowanie strategii przeciwdziałania recesji gospodarczej jest uczestnictwo w międzynarodowym dialogu, poprzez który można w znacznie szybszym tempie pozyskać informacje, które następnie można będzie wykorzystać na rodzimym gruncie. Osoby uczestniczące w projekcie będą gwarancją, że zdobyta w ten sposób wiedza zostanie zachowana i wykorzystana w działaniach podejmowanych na rzecz śląskich małych i średnich przedsiębiorców.

Przygotowany przez WUP, w partnerstwie z Izbą Handlowo-Przemysłową w Gijon, projekt stanowi odpowiedź na potrzeby sygnalizowane z regionalnego rynku pracy. W trakcie wymiany doświadczeń przekazane zostaną informacje, zarówno o programach realizowanych na rzecz MŚP w Asturii, o instrumentach wspierających tworzenie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, zaprezentowane zostanie również wsparcie finansowe, jakie mogą uzyskać firmy z sektora MŚP na działania prorozwojowe i innowacyjne.

Uczestnicy projektu: Do projektu zostaną zaproszeni przedstawiciele z instytucji, które w dużej liczbie zrzeszają małe i średnie przedsiębiorstwa, a także aktywnie współpracują z tymi firmami, świadcząc im swoje usługi w zakresie pomocy prawnej, finansowej, logistycznej i kadrowej. W projekcie udział wezmą przedstawiciele: Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Regionalnej Izby Gospodarczej, Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, lokalnych izb handlowo-przemysłowych oraz przedstawiciele WUP. Termin wymiany: czerwiec 2010, Gijon, Hiszpania.

Rezultaty projektu: W projekcie zakłada się głównie osiągnięcie rezultatów miękkich, skorelowanych blisko ze zdobytą podczas wymiany doświadczeń wiedzą. Najważniejszym rezultatem będzie podniesienie świadomości uczestników na temat działań interwencyjnych samorządów regionalnych adresowanych do małych i średnich przedsiębiorców w niezwykle trudnej sytuacji kryzysu ekonomicznego. Wymiana pozwoli uczestnikom porównać metody działania polskich i hiszpańskich instytucji zmierzające do maksymalnego złagodzenia negatywnych skutków recesji, które w głównej mierze dotykają drobnych przedsiębiorców. Nie bez znaczenia będzie nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych, ścieżek wymiany informacji, umożliwiających na bieżąco dzielenie się pomysłami na zażegnanie kryzysowych sytuacji i poszukiwanie wspólnych rozwiązań. Takie działania będą miały duże znaczenie dla firm, które opierają swoją działalność na eksporcie. Wszystkie spostrzeżenia zdobyte podczas wymiany doświadczeń zostaną zebrane i opublikowane w postaci dużego artykułu w Biuletynie Informacyjnym WUP.

Ramowy plan działań Asturia - pdf

Lista uczestników projektu mobilności - [word]

Raport z wymiany doświadczeń - pdf


leonardo_rgb

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.