Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Dla bezrobotnych i poszukujących pracy /

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

- Czy pośrednictwo pracy jest płatne?

Usługi pośrednictwa pracy świadczone zarówno przez urzędy pracy jak i prywatne agencje zatrudnienia są bezpłatne dla osób poszukujących zatrudnienia!

Agencja zatrudnienia, która kieruje do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych może (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) żądać zwrotu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesione na:

- dojazd i powrót osoby skierowanej,

- wydanie wizy (jeśli jest konieczna),

- badania lekarskie,

- tłumaczenia dokumentów.

W umowie zawartej z agencją muszą być wskazane konkretne kwoty, których zwrotu będzie żądać agencja.  

 

- Gdzie mogę szukać ofert pracy w Polsce?

Rekrutacją pracowników dla polskich pracodawców zajmują się powiatowe urzędy pracy (PUP) oraz agencje zatrudnienia. Aby zapoznać się z aktualnymi informacjami o wolnych miejscach pracy należy więc skontaktować się z najbliższym PUP lub sprawdzić Centralną Bazę Ofert Pracy zamieszczoną na stronie www.psz.praca.gov.pl. Baza zawiera wszystkie oferty pracy rejestrowane w powiatowych urzędach pracy w całej Polsce i jest codziennie aktualizowana.

Innym źródłem informacji o ofertach pracy są agencje pośrednictwa pracy i agencje pracy tymczasowej. Wykaz agencji zatrudnienia można znaleźć na stronie www.kraz.praca.gov.pl.

 

- Kto może korzystać z ofert pracy EURES?

Oferty pracy udostępniane w ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES przeznaczone są dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w innym kraju Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z ofert pracy korzystać mogą zarówno osoby bezrobotne jak i pracujące, zainteresowane zmianą miejsca pracy, studenci czy absolwenci mieszkający na terenie województwa śląskiego lub innych regionów kraju. 

 

- Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o swoich prawach i obowiązkach w przypadku wyjazdu do innego kraju?

Ważnym elementem przygotowania do podjęcia pracy za granicą jest zapoznanie się
z informacjami o warunkach życia i pracy w nowym kraju. Warto zapoznać się
z materiałami nt. każdego kraju Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego przygotowanymi przez polskich doradców EURES i zamieszczonymi na stronie www.eures.praca.gov.pl w sekcji „Poznaj warunki życia i pracy”.  Zawierają one przydatne informacje (aktualizowane min. raz w roku) na przykład na temat prawa pracy, podatków
i ubezpieczeń, poszukiwania mieszkania czy kosztów utrzymania.

 Drugim źródłem informacji może być Europejski Portal Mobilności Zawodowej (www.eures.europa.eu), gdzie doradcy EURES z poszczególnych krajów UE/ EOG zamieszczają wiadomości z zakresu poszukiwania pracy, przeprowadzki do innego kraju, warunków życia i pracy. Te informacje dostępne są w języku narodowym danego kraju
a także w trzech wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej i francuskiej.

Należy pamiętać, że umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.

 

- Gdzie mogę dowiedzieć się o najbliższych targach pracy?

Informacje na temat targów pracy organizowanych przez urzędy pracy i inne instytucje na terenie województwa śląskiego można znaleźć w kalendarium wydarzeń z regionu na stronie WUP Katowice: link do kalendarium wydarzeń z regionu

Osoby zainteresowane nawiązaniem bezpośredniego kontaktu z zagranicznymi pracodawcami lub doradcami EURES z poszczególnych państw UE/EOG mają możliwość wzięcia udziału
w targach pracy oraz innych wydarzeniach o charakterze międzynarodowym. Informacje na ich temat udostępniono na stronie internetowej sieci EURES w Polsce:      

http://www.eures.praca.gov.pl/.

Jeśli jesteś gotów wziąć udział w zagranicznych targach pracy, na Portalu Mobilności Zawodowej EURES www.eures.europa.eu w części kalendarz wydarzeń dowiesz się
o nadchodzących wydarzeniach (w tym targach pracy) organizowanych na terenie UE/EOG
w ramach sieci EURES. Podejmując decyzję o udziale sprawdź, do kogo kierowane jest wydarzenie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z organizatorem wydarzenia.

 

- W jaki sposób potwierdzić okres pracy z granicą u pracodawców w Polsce w celu zaliczenia do uprawnień pracowniczych?

Art. 86 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.) mówi, że udokumentowane okresy zatrudnienia przebyte za granicą u pracodawców zagranicznych są zaliczane do okresów pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych.  Jednak zarówno przepisy krajowe jak i wspólnotowe nie określają, jakimi dokumentami należy potwierdzić okres zatrudnienia za granicą u pracodawcy krajowego. Do udokumentowania okresów pracy za granicą mogą, więc posłużyć zaświadczenia wydane przez zagranicznego pracodawcę lub odpowiedni organ publiczny, umowa o pracę, odcinki wypłat wynagrodzenia, zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu zatrudnienia czy referencje przetłumaczone na język polski.