Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Dla bezrobotnych i poszukujących pracy /

Informacje dla cudzoziemców spoza UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej poszukujących pracy w Polsce

Informacje dla cudzoziemców spoza UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej poszukujących pracy w Polsce

Szczegółowe informacje na temat przepisów związanych z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców spoza UE/EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce (m.in. legalizacji pobytu, pozwoleń na pracę) są dostępne na stronie instytucji kompetentnej w tym zakresie na terenie województwa śląskiego tzn. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzsoic/praca_cudzoziemcow_w_polsce.html

 

Instytucją, która zapewnia kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie legalizacji pobytu i udzielania ochrony cudzoziemców przebywających na terytorium Polski jest Urząd ds. Cudzoziemców

Wszelkie informacje dostępne są pod adresem:

http://www.udsc.gov.pl/ (pl)

http://www.udsc.gov.pl/index.php?documentName=main (eng)

Prawa migrantów w praktyce to projekt, którego celem jest ułatwianie integracji imigrantów spoza UE poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce oraz podjęcie inicjatyw przeciwdziałających przejawom dyskryminacji i wyzyskowi imigrantów na rynku pracy. W Polsce oraz w Armenii, na Białorusi i Ukrainie uruchomione zostały specjalne infolinie dla migrantów, umożliwiające im uzyskanie porady i informacji o przysługujących im w Polsce prawach i obowiązkach, a także możliwości uzyskania pomocy w przypadku łamania tych praw, w szczególności praw pracowniczych. Infolinia w Polsce obsługiwana jest w języku angielskim, polskim, rosyjskim i ukraińskim, a dodatkowa sieć tłumaczy umożliwia konsultacje także w innych językach.

Informacje dotyczące różnych aspektów wjazdu i pobytu w Polsce są także dostępne na stronie internetowej www.migrant.info.pl w kilku językach: angielskim, francuskim, ormiańskim, polskim, rosyjskim, ukraińskim i wietnamskim.

Migrantom, którzy już na terenie Polski znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej jest udzielana potrzebna im pomoc. Mogą oni uzyskać między innymi poradę prawną oraz wskazówki na temat możliwości dochodzenia swoich praw, a także skorzystać z pomocy w mediacji z pracodawcą. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dana osoba padła ofiarą handlu ludźmi, jest ona kierowana do działającego na zlecenie MSW Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi.

"Prawa migrantów w praktyce" to projekt realizowany przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz Państwową Inspekcją Pracy, a  współfinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Informacje dla migrantów w Polsce dostępne są również pod nr tel. 22 490 20 44.