Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Giełdy pracy

Giełdy pracy

 

Giełda pracy jest zorganizowaną przez urząd pracy formą bezpośredniego kontaktu pracodawcy z wieloma kandydatami dobranymi przez pośrednika pracy spośród osób zarejestrowanych.

Powiatowy urząd pracy może zorganizować giełdę pracy, gdy krajowy pracodawca jest zainteresowany takim sposobem rekrutacji pracowników, a w rejestrach powiatowego urzędu pracy znajduje się większa liczba osób spełniających wymagania zawarte w ofercie niż liczba miejsc pracy lub gdy pracodawca krajowy zgłasza wiele krajowych ofert pracy na różne stanowiska.

Wojewódzki urząd pracy może zorganizować giełdę pracy wyłącznie na wniosek właściwego terytorialnie powiatowego urzędu pracy. W giełdzie pracy, powinien uczestniczyć co najmniej jeden pośrednik pracy z powiatowego urzędu pracy, wnioskującego o zorganizowanie giełdy.

Powyższe kwestie reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 2010 Nr 177, poz. 1193).