Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Bezrobotni - Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

Jak napisać list motywacyjny czyli podanie o pracę?

Poradnik dla planującego karierę zawodową


Co to jest?

List motywacyjny, zwany też podaniem, to pismo skierowane do pracodawcy, u którego staramy się o pracę. Powinno zawierać informację:

 • jakim stanowiskiem, bądź obszarem zawodowym jesteśmy zainteresowani
 • dlaczego ubiegamy się o tę pracę
 • dlaczego uważamy, że to właśnie nas należy zatrudnić

List motywacyjny stanowi zatem okazję do zaprezentowania swych zalet jako pracownika.


Co powinien zawierać?

 1. Dane osobowe i datę - imię, nazwisko, adres, nr telefonu. Informacje te powinny być umieszczone w lewym górnym rogu kartki, równolegle do nich - aktualna data.
 2. Adresat - imię, nazwisko, tytuł osoby oraz nazwę firmy, do której wysyłany jest list motywacyjny
 3. Zwrot grzecznościowy - zgodnie z przyjętą zasadą podanie rozpoczyna zwrot: "Szanowna Pan/i", "Szanowni Państwo".
 4. Zasadnicza część podania dotyczy informacji o jakie stanowisko się ubiegamy wraz z uzasadnieniem, że jesteśmy właściwym kandydatem (opisujemy to, co zawodowo robimy dobrze oraz nasze doświadczenie z poprzednich miejsc pracy)
 5. Zakończenie - zgodnie z przyjętą formułą list motywacyjny kończy zwrot: "z poważaniem". Poniżej umieszczamy odręczny podpis.


Zasady sporządzania listu motywacyjnego

List motywacyjny powinien być:

 • jednostronicowy, sporządzony na białym, dobrej jakości papierze, najlepiej formatu A4
 • sporządzony w formie wydruku komputerowego, chyba że potencjalny pracodawca wyraźnie zażyczy sobie pisma odręcznego
 • nawiązywać bezpośrednio do stanowiska bądź obszaru zawodowego który nas interesuje
 • zawierać nasze dane osobowe i adres
 • zwięzły i konkretny, podkreślać nasze kwalifikacje i osiągnięcia, zwłaszcza te przydatne dla firmy, w której poszukujemy zatrudnienia
 • skonstruowany przy użyciu zwięzłych, krótkich zdań
 • zawsze podpisany własnoręcznie


List motywacyjny nie może zawierać:

 • błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych
 • nieprawdziwych informacji na nasz temat


Jak przygotować się do napisania podania?

 • ustalić dokładną nazwę firmy, w której staramy się o pracę
 • ustalić nazwisko osoby odpowiedzialnej za zatrudnianie pracowników i/lub dokładną nazwę działu personalnego
 • przygotować listę umiejętności i osiągnięć
 • sprecyzować cele zawodowe
 • zastanowić się nad sposobami wykorzystania posiadanego doświadczenia zawodowego