Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Bezrobotni - Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

Poradnictwo zawodowe

Zgodnie z art. 35 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. jedną z podstawowych usług rynku pracy jest poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa.

Definiuje ją i określa zasady art. 38 ww. ustawy, który mówi, że:

1. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polega na udzielaniu:

1.1. Bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu
i miejsca zatrudnienia, a w szczególności na:

 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia
  i kształcenia,
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców,
 • dobrowolności,
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne,   narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową,
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • bezpłatności,
 • poufności i ochrony danych,
 • poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są świadczone w formie grupowej   lub w formie porady indywidualnej.