Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych

Ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ ma na celu przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, inspirowanie do przełamywania stereotypów i poszukiwania rozwiązań, zmierzających do  ułatwienia aktywnego funkcjonowania w każdej dziedzinie życia.

Według badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską, Europejczycy są przekonani, że osoby niepełnosprawne powinny w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Zdaniem 97% respondentów, osoby niepełnosprawne powinny mieć możliwość dostępu do szkół, miejsc pracy oraz sklepów na równi z innymi. Tymczasem jeden na sześciu mieszkańców Unii Europejskiej – czyli ok. 80 mln osób – jest niepełnosprawny w lekkim lub znacznym stopniu. Ponad jedna trzecia osób w wieku przekraczającym 75 lat jest niepełnosprawna w sposób ograniczający w pewnym zakresie ich funkcjonowanie. Tak duże grono osób ma jednocześnie poważne trudności w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym nie tylko poprzez bariery architektoniczne, edukacyjne czy społeczne, ale w dużej mierze ze względu na dyskryminację, z którą należy walczyć nie tylko 3 grudnia.