Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Praca+ rodzina? To da się pogodzić. Konkurs MPiPS

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przyjmuje zgłoszenia na konkurs zamknięty w ramach działania 1.5 PO KL „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” dotyczący promowania działań umożliwiających łączenie zawodowej aktywności z wychowywaniem dzieci.

Projektodawcy zamierzający złożyć wiosek w odpowiedzi na ten konkurs mają możliwość uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych 4 i 12.12.2012 w Warszawie przy ul. Tamka 1 w godz. 12.00-14.00. Dotyczyć one będą zakresu merytorycznego dokumentacji konkursowej i obowiązujących zasad Systemu Realizacji PO KL. Przedstawiciele MPiPS odpowiedzą na pytania i wątpliwości odnośnie treści dokumentacji konkursowej, kryteriów wyboru projektów oraz zasad obowiązujących przy aplikowaniu o środki.
Alokacja w konkursie wynosi 50 mln zł, a mogą w nim brać udział wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Wnioski będą przyjmowane do 28.12.2012 r.

Projekty mogą zakładać następujące działania:
1.    Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez:
a.    wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych,
b.    wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.

2.    Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.


Zgłoszenia i rejestracja odbywa się bezpośrednio na stronie www.kapitalludzki.gov.pl. Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu potwierdzenie rejestracji. Jedynie otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w spotkaniu. Dodatkowych informacji udziela Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego MPiPS pod numerami telefonów: 22 461 63 32 oraz 22 461 63 80.
Oprac. P.Cius