Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Lista rankingowa wniosków, które podlegały ponownej ocenie merytorycznej w ramach I rundy konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3276/206/IV/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów i przyznaniem dofinansowania projektom z Listy wniosków spełniających minimum punktowe, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów od oceny merytorycznej w ramach I rundy konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2012 dla Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotowe listy.

 

Lista rankingowa –pdf

Lista wniosków spełniających minimum punktowe -pdf

Sporządziła: Katarzyna Pietrzykowska