Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Lista rankingowa wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2011

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3202/205/IV/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów i przyznanie dofinansowania projektom z Listy wniosków spełniających minimum punktowe, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów od oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2011 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotowe listy.

Lista rankingowa – pdf

Lista wniosków spełniających minimum punktowe – pdf                                                                     

Sporządziła: Katarzyna Pieter