Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Listy rankingowe wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3197/205/IV/2012 z dnia 20 listopada 2012 r., Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów i przyznanie dofinansowania projektom z Listy wniosków spełniających minimum punktowe, skierowanych w min. 60% do osób niepełnosprawnych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/2012 dla Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotowe listy.

Lista rankingowa – pdf

Lista wniosków spełniających minimum punktowe, skierowanych w min. 60% do osób niepełnosprawnych – pdf

oraz

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3198/205/IV/2012 z dnia 20 listopada 2012 r., Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów i przyznanie dofinansowania projektom z Listy wniosków spełniających minimum punktowe, skierowanych w całości do osób w wieku 50-64 lat w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/2012 dla Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotowe listy.

Lista rankingowa – pdf

Lista wniosków spełniających minimum punktowe, skierowanych w całości do osób w wieku 50-64 lat – pdf

oraz

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3196/205/IV/2012 z dnia 20 listopada 2012 r., Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów i przyznanie dofinansowania projektom z Listy wniosków spełniających minimum punktowe, dotyczących pozostałych projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/2012 dla Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotowe listy.

Lista rankingowa – pdf

Lista wniosków spełniających minimum punktowe, dotyczących pozostałych projektów – pdf

oraz

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3199/205/IV/2012 z dnia 20 listopada 2012 r., Listy rankingowej wniosków, po pozytywnym rozpatrzeniu protestu dotyczącego oceny formalnej, w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/2012 dla Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.

Lista rankingowa – pdf                                     

Sporządziła: Magdalena Środa