Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Urząd /

Aktualności

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3003/200/IV/2012 z dnia 29 października 2012 r. listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2012 dla Poddziałania 8.1.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.

Lista rankingowa – pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe – pdf

oraz

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3002/200/IV/2012 z dnia 29 października 2012 r. Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej (ocena formalna) w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2012 dla Poddziałania 8.1.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.

Lista rankingowa wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej (ocena formalna) – pdf

Ponadto, ze względu na przygotowanie dużej ilości kserokopii kart oceny merytorycznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach uprzejmie informuje, iż decyzją Dyrektora IOK termin wysłania pism informujących Projektodawców o wynikach oceny merytorycznej w ramach  Komisji Oceny Projektów konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2012 zostaje przedłużony o 10 dni roboczych, tj. do dnia 15.11.2012 r.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację.                                    

Sporządziła: Magdalena Środa