Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Ostrzeżenie! Przestrzegamy przed odpłatnym nabywaniem materiałów dotyczących PO KL

W związku z pojawiającymi się informacjami nt. osób / podmiotów, które - powołując się na Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - oferują odpłatnie materiały informacyjne oraz dokumenty związane z procedurą aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowczo zaprzeczamy jakimkolwiek związkom z takim pośrednictwem. Usługodawca taki nie działa na zlecenie, ani w porozumieniu z ww. instytucją.


Jednocześnie - proszę mieć na względzie, iż wszelkie dokumenty (tj. wytyczne, dokumentacja konkursowa itp.) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są dostępne bezpłatnie za pośrednictwem punktów informacyjnych:

• Regionalny Punkt Informacyjny (UMWŚ) - Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, tel. (32) 77 40 193. www.efs.slaskie.pl
• Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - Katowice, ul. Kościuszki 30, tel. (32) 757 33 11. www.efs.wup-katowice.pl

Bezpłatne wsparcie w postaci informacji, doradztwa i szkoleń jest poza tym dostępne w Regionalnych Ośrodkach EFS w Bielsku-Białej, Częstochowie, Katowicach i Rybniku - www.roefs.pl