Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń

W dniu 25 października 2012 r  w Katowicach w Hotelu Novotel odbędzie się organizowana przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konferencja  regionalna Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń,Celem konferencji jest promocja aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ oraz wsparcie działań na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej tych osób (zwłaszcza w perspektywie regionalnej). Konferencja, realizowana w ramach projektu systemowego „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, Priorytet I PO KL, Działanie 1.1, jest jedną z 16 konferencji regionalnych poświęconych problematyce na rzecz promocji idei aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+. Konferencja adresowana jest w szczególności do przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej, instytucji rynku pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i przedstawicieli mediów. W trakcie konferencji, oprócz wykładów, przewidziano także czas na dyskusję i wymianę wiedzy i doświadczenia. Konferencja odbędzie się z udziałem Pana Władysława Kosiniak-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz lokalnych władz.

Więcej informacji (program oraz możliwość rejestracji) można znaleźć na stronie internetowej  www.50plus.gov.pl