Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012

Na podstawie wstępnych informacji otrzymanych od Instytucji Zarządzającej PO KL Instytucja Wdrażająca informuje, że w bieżącym roku, wzorem lat ubiegłych, nie przewiduje się wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.


W związku z powyższym obowiązek informowania Instytucję Wdrażającą o kwocie otrzymanej dotacji celowej, która nie zostanie wydatkowana do końca tego roku nie jest wymagalny. Jeżeli jednak Beneficjent w terminie wcześniejszym przewiduje, że nie wydatkuje całości otrzymanej dotacji i w dniu 31 grudnia tego roku na rachunku bankowym projektu przewiduje, że pozostanie mu kwota dotacji celowej, powinien ją zwrócić na rachunek Instytucji Wdrażającej w terminie wcześniejszym.

Niezależnie od powyższego, kwota dotacji celowej niewydatkowana do końca danego roku (tj. pozostająca na rachunku bankowym w dniu 31 grudnia tego roku) podlega zwrotowi przez Beneficjenta w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek Instytucji Wdrażającej . Jeżeli zatem Beneficjent poniósł wydatki z innych rachunków niż wyodrębniony rachunek bankowy dla projektu, powinien je zrefundować ze środków otrzymanych na realizację projektu przed upływem 31 grudnia tego roku.

 

Sporządziła: Maria Koperska