Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Przypomnienie dla jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego składających wnioski w ramach działań wdrażanych przez WUP

Przypominamy, iż zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja 6.4.2) w przypadku jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego nieposiadających osobowości prawnej (np. szkoła, przedszkole, powiatowy urząd pracy, ośrodek pomocy społecznej) w polu 2.1 wniosku należy wpisać zarówno nazwę właściwej jednostki samorządu terytorialnego posiadającej osobowość prawną (np. gminy), jak i nazwę jednostki organizacyjnej (np. szkoły) - w formacie "nazwa JST/nazwa jednostki organizacyjnej".

Sporządził: Michał Kuc