Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Duże zainteresowanie spotkaniami informacyjnymi dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 6.1.1. PO KL

Tematykę spotkań informacyjnych, jakie odbyły się 12 lipca br. w Katowicach oraz 13 lipca br. w ROEFS w Częstochowie, stanowiły zasady aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zainteresowanym przedstawiono najważniejsze zapisy dokumentacji konkursowej. Wskazane zostały między innymi: typy projektów, podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, grupy docelowe, kryteria horyzontalne. Pytania uczestników spotkania dotyczyły zwłaszcza kwestii szczegółowych kryteriów dostępu, efektywności zatrudnieniowej (m.in. pod kątem lokalizacji jej opisu we wniosku o dofinansowanie) oraz zdefiniowania pojęcia długotrwałego bezrobocia.

Na spotkaniu udzielono również informacji na temat gender mainstreaming. Przytoczone zostały podstawy prawne oraz cele strategiczne polityki równości szans płci. Wskazano na podstawowe błędy występujące we wnioskach aplikacyjnych w obrębie wspomnianego zagadnienia.

Nabór wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 prowadzony jest do 29 lipca br.

 

Zdjecie495.2

Sporządził: Michał Kuc