Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Nabór kandydatów na partnera do realizacji projektu innowacyjnego testującego: Śląskie Wyzwania

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza otwarty nabór kandydatów na partnera do realizacji projektu innowacyjnego testującego „Śląskie Wyzwania”.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2011 – 2014. Projekt będzie realizowany w ramach tematu: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia.

Cel partnerstwa, cel projektu, zakres tematyczny partnerstwa oraz wymogi formalne i merytoryczne dotyczące potencjalnego partnera wskazano w Regulaminie otwartego naboru na partnera projektu.Oferty należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2011 roku, w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 w Kancelarii Ogólnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice. Decyduje data wpływu oferty do WUP w Katowicach.

Ogłoszenie o naborzepdf
Regulamin naborupdf
Oferta współpracydownload
Karta oceny formalnejpdf
Karta oceny merytorycznejpdf
Skrócony opis projektupdf

Sporządził: Marcin Kępa