Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Urząd /

Aktualności

Zrób kolejny krok

Studia podyplomowe to popularny sposób na rozwój umiejętności nabytych w trakcie studiów magisterskich lub też na pogłębienie i uzupełnienie wiedzy w zakresie wykonywanego zawodu. Pomocne w zwiększeniu szans na znalezienie dobrej pracy, są także doskonałym narzędziem dla osób zawodowo zajmujących się problemem bezrobocia.

Projekt "Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu" realizowany jest od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2012 r. Skierowany został do pracowników publicznych służb zatrudnienia WUP w Katowicach i powiatowych urzędów pracy z całego województwa. Obejmie swym zakresem pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego i programów, doradców oraz asystentów EURES, a także liderów klubów pracy. Łącznie weźmie w nim udział stu pracowników, w tym siedemdziesiąt osiem kobiet, zgodnie z polityką równych szans.

- Zapotrzebowanie na taki projekt wynika przede wszystkim z konieczności podejmowania działań mających na celu zwiększenie kwalifikacji zawodowych i poziomu wykształcenia specjalistów zatrudnionych w urzędach pracy. Skuteczność aktywizacji zawodowej zależy bowiem od właściwego zdiagnozowania potrzeb klientów oraz dopasowania do nich odpowiednich instrumentów i form wsparcia, uwzględniających specyfikę oraz potrzeby rynku pracy. A świadczenie tych usług na dobrym poziomie w dużej mierze uzależnione jest właśnie od kompetencji pracowników - mówi Monika Hrabia, kierownik projektu.

Umiejętności urzędników są systematycznie rozwijane poprzez udział w różnych szkoleniach. Innym sposobem na podnoszenie kwalifikacji jest podejmowanie nauki w ramach kompleksowej formy kształcenia jaką stanowią studia podyplomowe. Projekt wychodzi naprzeciw dotychczasowemu powszechnemu problemowi braku środków finansowych, które umożliwiałyby wsparcie pracowników w ich dążeniu do rozwoju. Celem jest poprawa organizacji pracy oraz wzrost zaangażowania i kreatywności pracowników publicznych służb zatrudnienia, a nabycie bądź podwyższenie konkretnych kwalifikacji umożliwi profesjonalną obsługę klientów urzędu pracy.

- Stale zmieniające się gospodarka i rynek pracy sprawiają, iż osoby zatrudnione w urzędach pracy zobligowane są do podnoszenia swoich umiejętności. Pojawiające się firmy prywatne, realizujące zadania z zakresu usług rynku pracy, stanowią dodatkowy argument. Chcemy konkurować z nimi poziomem usług odpowiadającym europejskim standardom - dodaje Monika Hrabia.

Projekt zakłada ścisłe powiązanie kierunków studiów podjętych przez uczestników z ich obecnymi stanowiskami pracy. Wśród propozycji przygotowano m.in. dla doradców zawodowych - "Doradztwo zawodowe", "Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe", "Doradztwo zawodowe z aktywizacją osób niepełnosprawnych"; dla pośredników pracy -"Pośrednictwo pracy"; dla specjalistów do spraw rozwoju zawodowego - "Zarządzanie zasobami ludzkimi", "Trener i menedżer do spraw szkoleń"; dla specjalistów do spraw programów - "Zarządzanie projektami"; dla doradców i asystentów EURES - "Migracje międzynarodowe", "Różnice międzykulturowe", a dla liderów klubów pracy - "Akademia trenerów grupowych" i "Akademia trenerów biznesu".

Program jest realizowany przez WUP w Katowicach w ramach Poddziałania 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie" PO KL.

Magdalena Mróz