Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Wkrótce ruszy „Automobilizacja”

W związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną branży motoryzacyjnej Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z początkiem roku podjął pracę nad opracowaniem projektu systemowego, który pozwoli zwolnionym pracownikom powrócić na rynek pracy.

 

 

 

Projekt „Automobilizacja” wystartuje w maju 2013 r. i będzie adresowany do bezrobotnych zarejestrowanych w Tychach, którzy stracili pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zwolnionych z fabryki  Fiata w Tychach oraz firm z branży motoryzacyjnej kooperujących z tym przedsiębiorstwem. Na wsparcie może liczyć 215 osób, a jako główną formę wsparcia (dla 87% uczestników) przewidziano subsydiowane zatrudnienie, dzięki czemu osoby zwolnione szybko podejmą pracę w innych zakładach.

- Uznaliśmy, że niezbędne jest szybkie zastosowanie instrumentów o wysokiej efektywności zatrudnieniowej. Zależy nam na tym, by osoby zwolnione nie popadły w bierność zawodową, nie straciły motywacji do pracy – wyjaśnia Mieczysław Płaneta, dyrektor WUP w Katowicach.

Pracodawcy, którzy zdecydują się zatrudnić bezrobotnego otrzymają refundację jego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne przez okres 12 miesięcy. Do tej pory 40 lokalnych przedsiębiorców zadeklarowało chęć przyjęcia pracowników na takich zasadach, a następnie kontynuowanie zatrudnienia z własnych środków.  Pozostali uczestnicy projektu będą mieli możliwość otrzymania wparcia szkoleniowo doradczego w kierunku przedsiębiorczości oraz dotacji w wysokości do 40 tys. zł na otwarcie własnego biznesu wraz z półrocznym wsparciem pomostowym.  Każdy zostanie objęty wsparciem szkoleniowym, 200 osób skorzysta ze szkoleń zawodowych, które podniosą ich kwalifikacje i dostosują do potrzeb pracodawców, u których będą zatrudnieni. Projekt realizowany w partnerstwie z PUP w Tychach potrwa do 31.03.2015 r a jego wartość wynosi 6,3 mln zł.

 
Warto przypomnieć, że Fiat Auto Poland zapowiedział zwolnienie 1450 osób, z czego 471 to mieszkańcy Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego. W styczniu w PUP w Tychach zarejestrowało się łącznie 1486 osób, z czego 241 to pracownicy branży motoryzacyjnej. Na terenie województwa funkcjonuje 81 kooperantów tyskiej fabryki, z czego 16 działa na terenie miasta Tychy. W styczniu tego roku 8 urzędów pracy z powiatów, w których zamieszkują pracownicy Fiata opracowało programy na kwotę ponad 10 mln zł, finansowane obecnie z tzw. rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W ramach tych projektów ze wsparcia skorzysta 777 osób.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zakończył przyjmowanie wniosków  na realizację projektów outplacementowych w ramach poddziałania 8.1.2, skierowanych do osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności z branży motoryzacyjnej. Na realizację tych działań przewidziano 17 mln zł.