Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Ostatnie posiedzenie WRZ w ramach kadencji 2009-2013

Zdjęcie

- Rada Zatrudnienia, kojarzona zwyczajowo z budowaniem wsparcia dla tych, którym się na rynku pracy gorzej powodzi, powinna także myśleć przyszłościowo, by wspierać rozwój województwa w nowych kierunkach – podkreślał podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 20.03.2013 Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła, wręczając jej członkom podziękowania za 4 lata pracy.

Posiedzenie otworzyli przewodniczący WRZ Krzysztof Dzierwa oraz Dyrektor WUP w Katowicach – Mieczysław Płaneta. Podczas ostatniego w tej kadencji spotkania dużo miejsca poświęcono podsumowaniom, od których zaczął swoje przemówienie Marszałek, nawiązując do obecnej kondycji gospodarczej województwa  i najbliższych perspektyw.
- Jesteśmy na rozdrożu w zakresie rozwoju naszego województwa. Mamy za sobą ważny okres- udane przekształcenia naszego przemysłu, jednak musimy znacząco przyspieszyć, by nie zostać w tyle. Jeśli nam się uda wejść na szybką ścieżkę nowoczesnego rozwoju gospodarczego, możemy wiele wygrać, jeśli nie, inne regiony nas prześcigną. Śląskie znajduje się ciągle w ścisłej czołówce wkładu do PKB, jednak gonią nas województwa, gdzie tempo wzrostu PKB jest znacznie szybsze, dlatego należy zdynamizować gospodarkę. Jestem jednak tutaj przede wszystkim po to, by podziękować członkom Rady za dotychczasową pracę w porządkowanie tego obszaru gospodarczego – przemawiał podczas otwarcia posiedzenia.
Bezpośrednim nawiązaniem do słów Marszałka była prezentacja dotycząca aktualnej sytuacji na regionalnym rynku pracy z danymi dotyczącymi poziomu zatrudnienia, liczby ofert pracy napływających do urzędów oraz statystykami, ukazującymi województwo na tle całego kraju. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się ze sprawozdaniem z działalności WUP w 2012 roku oraz założeniami Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia. Członkowie WRZ podjęli 12 uchwał, pozytywnie opiniujących nowe kierunki kształcenia. Słowa podziękowania na zakończenie posiedzenia wygłosił Dyrektor WUP w Katowicach, wyrażając chęć dalszej współpracy i podkreślając znaczenie inicjatyw WRZ w rozwiązywaniu problemów regionalnego rynku pracy.