Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Wspólne plany dają nowe możliwości

Zdjęcie

Dyrektorzy powiatowych urzędów pracy oraz przedstawiciele Dyrekcji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach spotkali się 1 marca w siedzibie urzędu, by wspólnie dyskutować o bieżących sprawach publicznych służb zatrudnienia oraz sytuacji na rynku pracy w regionie.

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego podziału środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji na rok 2013, przeznaczonych na realizację projektów systemowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” PO KL podczas spotkania podpisane zostały umowy i aneksy na kwotę ponad 128 mln zł. Podpisane zostały również porozumienia w sprawie szkoleń dla publicznych służb zatrudnienia, finansowanych w 50% przez WUP z Funduszu Pracy.
W programie spotkania znalazła się także prezentacja założeń projektu systemowego „Kierunek Przedsiębiorczość”, który będzie realizowany w ramach działania 6.2 PO KL przez WUP z powiatowymi urzędami pracy. Zaplanowany na lata 2013-2015 projekt zakłada szkolenia z przedsiębiorczości oraz specjalistyczne, w zależności od potrzeb uczestnika, a także wsparcie w formie dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej dla ponad 1400 osób. W tej chwili trwają konsultacje ostatecznych założeń projektu, który ma się rozpocząć w kwietniu tego roku. Omówiono również zasady ubiegania się o środki z tzw. Rezerwy Ministra na realizację programów specjalnych z drugiej transzy.

Zdjęcie