Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Środki Funduszu Pracy na realizację projektów systemowych na rok 2013

Zdjęcie

5 lutego 2013 roku Uchwałą nr 240 / 229 / IV /2013 Zarządu Województwa Śląskiego został zatwierdzony podział środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa Śląskiego na rok 2013, przeznaczonych na realizację projektów systemowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Łączna kwota środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa Śląskiego na rok 2013 przeznaczonych na realizację projektów systemowych powiatowych urzędów pracy wynosi aktualnie 128 461 500,00 zł.

Podział środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa Śląskiego na rok 2013 przeznaczonych na realizację projektów systemowych powiatowych urzędów pracy przedstawia  poniższa tabela