Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Projekty dla osób 30- i 50+ w ocenie Ministra

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zakończył nabór wniosków finansowanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektów dla osób młodych „30 minus” oraz dojrzałych „50 plus”.

 O środki na ten cel ubiega się 26 urzędów pracy z regionu, które łącznie zgłosiły 41 projektów - 18 wniosków dotyczy wsparcia dla osób po pięćdziesiątym roku życia, 23 skierowane są do osób młodych.
Obie grupy wiekowe znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W tej chwili liczba młodych bezrobotnych wynosi ponad 35 tysięcy, ponad 11 tysięcy osób bez pracy to absolwenci różnych szkół. Każdego roku szansą na zawodowy start są dla nich m.in. projekty z tzw. rezerwy Funduszu Pracy, dzięki którym mają m.in. możliwość odbycia stażu i zdobycia doświadczenia, premiowanego wśród pracodawców. 23 projekty przesłane do oceny Ministra mogą przynieść wsparcie 2959 osobom m.in. z powiatów o wysokiej stopie bezrobocia – Częstochowy, Zawiercia, Sosnowca czy Rudy Śląskiej. Obok staży pojawiają się również szkolenia zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne oraz dotacje na własną działalność gospodarczą, a pod kątem potencjalnych pracodawców chcących zatrudnić młodych bezrobotnych przewidziano doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy.
18 projektów to pomoc dla 861 bezrobotnych po 50. roku życia m.in. z Pszczyny, Tychów, Jaworzna, Częstochowy czy Jastrzębia-Zdroju. Wśród przewidzianych form wsparcia znalazły się staże, szkolenia zawodowe, roboty publiczne, prace interwencyjne, dotacje dla osób chcących założyć własny biznes oraz doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy w formie refundacji dla przedsiębiorstw mających zatrudnić osobę bezrobotną biorąca udział w programie.
Obecnie trwa weryfikacja zaopiniowanych przez WUP w Katowicach wniosków. O tym, które otrzymają dofinansowanie dowiemy się w ciągu najbliższych tygodni.