Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Wsparcie dla osób zwalnianych z Fiat Auto Poland oraz firm kooperujących

W związku z informacją o zgłoszeniu zwolnień grupowych w Fiat Auto Poland, które mają objąć w naszym województwie 1100 osób (spośród zgłoszonych 1450 pracowników, 350 to mieszkańcy Małopolski) z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach podjęto szereg działań zmierzających do złagodzenia skutków tej decyzji.

- Bezpośrednio po otrzymaniu informacji o planowanych zwolnieniach zorganizowaliśmy dwa spotkania poświęcone między innymi wypracowaniu skutecznych form pomocy pracownikom odchodzącym z tyskiej fabryki i z zakładów kooperujących. Wspólnie z przedstawicielami urzędów pracy ze Śląska oraz Małopolski podjęliśmy działania w kierunku ustalenia możliwych źródeł finansowania tych przedsięwzięć. Podczas bieżącego monitoringu sytuacji na lokalnym rynku pracy podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu konkursu dotyczącego projektów outplacementowych dla osób zwolnionych bądź zagrożonych zwolnieniem – wyjaśnia Mieczysław Płaneta, Dyrektor WUP w Katowicach.
Z uwagi na rosnącą liczbę zwalnianych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, Wojewódzki Urząd Pracy zaplanował na koniec stycznia 2013 roku ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 8.1.2 skierowanego do osób zwolnionych bądź zagrożonych zwolnieniem, ustalając również jako jedno z kryteriów strategicznych wsparcie dla przedsiębiorstw działających w przemyśle motoryzacyjnym oraz firm kooperujących z przemysłem motoryzacyjnym przechodzących zmiany adaptacyjne lub restrukturyzacyjne oraz osób zwolnionych z powyższych przedsiębiorstw, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Kwota na ten cel to 22 mln złotych.
Rezerwa Ministra uruchomiona
Warto podkreślić, że w chwili obecnej urzędy pracy mogą inicjować działania aktywizujące między innymi bezrobotnych wywodzących się z branży motoryzacyjnej, finansowane ze środków Funduszu Pracy (142 mln zł), a w najbliższym czasie uruchomione zostaną kolejne środki z tego Funduszu (128 mln zł) stanowiące rezerwę wojewódzką przeznaczoną na finansowanie projektów systemowych powiatowych urzędów pracy w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2013 rok.
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach prowadzi w tej chwili nabór projektów o środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na działania skierowane do pracowników Fiata i firm kooperujących. Do tej pory wpłynęło 8 wniosków z następujących urzędów: Tychy, Jaworzno, Pszczyna, Sosnowiec, Mysłowice, Bielsko-Biała, Częstochowa, Mikołów. Łączna wartość wniosków złożonych w tej chwili to ponad 10 mln złotych, dzięki czemu wsparcie uzyska 777 osób. Tyski urząd planuje w ramach projektu (kwota 5, 164 mln zł) pomoc dla 400 osób, oferując szkolenia zawodowe, szkolenia z przedsiębiorczości i dotacje (dla 100 osób) a także prace interwencyjne i wsparcie dla pracodawców chcących przyjąć do pracy osoby zwolnione z Fabryki Fiata, które przewiduje doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy dla 100 osób. Projekt z PUP w Jaworznie na kwotę 557 tys. zł zakłada pomoc dla 47 osób w postaci szkoleń zawodowych, dotacji na własną działalność gospodarczą oraz wyposażenie stanowisk pracy. Podobne formy wsparcia zakładają również projekty z Pszczyny (pomoc dla 70 osób, wartość projektu: 837 300 zł), Sosnowca (pomoc dla 81 osób, wartość: 993 tys. zł), Mysłowic (pomoc dla 10 osób, kwota: 200 tys. zł), Bielska-Białej (pomoc dla 89 osób, wartość: 1515 820 zł), Mikołowa (pomoc dla 50 osób, kwota: 520 tys. zł) oraz Częstochowy, gdzie wsparcie zostanie udzielone w większości kobietom, zatrudnionym w firmie kooperującej, które posiadały umowy czasowe (pomoc dla 30 osób, wartość projektu: 246 200 zł). Należy podkreślić, że fundusze z tzw. rezerwy ministra dostępne są na bieżąco przez cały rok, dlatego urzędy pracy z powiatów, w których w dalszych miesiącach wystąpi problem dotyczący zwolnień grupowych będą miały możliwość napisania programu i wnioskowania o środki na ten cel.
Podsumowanie działań:
W grudniu 2012 r. z inicjatywy WUP w Katowicach, powołana została grupa robocza ds. zwolnień w fabryce Fiata, złożona z przedstawicieli WUP Katowice i Kraków, pracowników urzędów pracy oraz specjalistów rynku pracy. Jej zadaniem jest inicjowanie działań, które mają na celu współpracę z pracodawcą, rozpoznanie potrzeb osób przewidzianych do zwolnienia, co jest podstawą do planowania wsparcia dla tej właśnie grupy. Efektem było powstanie Punktu Konsultacyjnego na terenie fabryki Fiata, który działał od 08.01.2013 r przez 2 następne tygodnie. W jednym miejscu do dyspozycji pracowników byli przedstawiciele urzędów pracy z województwa śląskiego i małopolskiego oraz ZUS. Najwięcej zainteresowanych to mieszkańcy Tychów, Bielska-Białej oraz Pszczyny. Warto dodać, że punkt odwiedzało dziennie 60-80 osób. Pytania dotyczyły m.in. świadczeń przedemerytalnych oraz możliwości wsparcia z urzędu pracy.
Mając również na uwadze wykorzystanie realizowanych obecnie w naszym regionie projektów outplacementowych i włączenie ich w pomoc dla zwalnianych pracowników dyrektor WUP w Katowicach wystosował pisma do 5 operatorów tych projektów z prośbą o uwzględnienie tych osób podczas rekrutacji. Równolegle WUP w Katowicach zwrócił się do firm kooperujących (75 zakładów) z Fabryką Fiata w Tychach z prośbą o informację, czy ograniczenie produkcji wpłynie na kondycję przedsiębiorstwa i pociągnie za sobą ewentualne zwolnienia. Firmy z powiatu bieruńsko-lędzińskiego przewidują zmiany kadrowe, jednak wiele jest takich, które nie planują zwolnień – przeciwnie, w ciągu roku mają zamiar powiększyć załogę o nowych pracowników. Monitoring działań zmierzających do łagodzenia skutków bezrobocia w naszym województwie prowadzony jest na bieżąco.