Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Aktualności

Celem spotkania było m.in. podpisanie umów w ramach poddziałania 6.1.32013-03-01Wspólne plany dają nowe możliwości

Dyrektorzy powiatowych urzędów pracy oraz przedstawiciele Dyrekcji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach spotkali się 1 marca w siedzibie urzędu, by wspólnie dyskutować o bieżących sprawach publicznych służb zatrudnienia oraz sytuacji na rynku pracy w regionie.

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego podziału środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji na rok 2013, przeznaczonych na realizację projektów systemowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” PO KL podczas spotkania podpisane zostały umowy i aneksy na kwotę ponad 128 mln zł. Podpisane zostały również porozumienia w sprawie szkoleń dla publicznych służb zatrudnienia, finansowanych w 50% przez WUP z Funduszu Pracy.
W programie spotkania znalazła się także prezentacja założeń projektu systemowego „Kierunek Przedsiębiorczość”, który będzie realizowany w ramach działania 6.2 PO KL przez WUP z powiatowymi urzędami pracy. Zaplanowany na lata 2013-2015 projekt zakłada szkolenia z przedsiębiorczości oraz specjalistyczne, w zależności od potrzeb uczestnika, a także wsparcie w formie dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej dla ponad 1400 osób. W tej chwili trwają konsultacje ostatecznych założeń projektu, który ma się rozpocząć w kwietniu tego roku. Omówiono również zasady ubiegania się o środki z tzw. Rezerwy Ministra na realizację programów specjalnych z drugiej transzy.


powrót    

adres:

40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:

Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax:

+48 32 757 33 62

e-mail:

wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

godz. otwarcia:

7.30 – 15.30