Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Ogłoszenie konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałania 9.6.3 „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację projektów w ramach konkursu 2/POKL/9.6.3/2012 przewidziano kwotę 800 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 28 września do 31 października 2012 r.

Pełna treść ogłoszenia – pdf

Dokumentację konkursową wraz z załącznikami można pobrać w zakładce Konkursy.

Sporządził: Piotr Kotania